Södertörn

När det gäller kända svenska öar är det nog ingen som har missat den ö som går under namnet Södertörn. Här handlar det om Sveriges tredje största ö, som är formad som en trekant med en yta av 1207 kvadratkilometer. Södertörn ligger i Södermanland och gränsar både i öster och söder till Stockholm vackra skärgård. Den högsta punkten på Södertörn är Tornberget som mäter hela 110,9 meter över havsytan. Denna ö har egentligen en grund av bergarten gnejs och har i söder uppodlade ytor medan de i norr består mest av sjöar och vattenfyllda ytor.

södertörnUnder lång tid var Södertörn en av de mest orörda platserna som fanns kring Stockholm. Men i och med nyanlagda järnvägen Västra stambanan som anlades 1862 och den nyare Nynäsbanan från 1901 så förbands denna ö med den södra delen av Stockholm. Inom området Södertörn som egentligen är ganska stort finns inte mindre än nio kommuner. Här handlar det om allt från Botkyrka och Haninge till Tyresö, Salem och Södertälje för att bara nämna några. I och med det förstår du direkt att det finns ett ganska stort invånarantal på denna trekantiga ö precis i de södra delarna av det som kallas för yttre Stockholm.

Något som Södertörn är känt för

Om det är något som just Södertörn är känt för, förutom dess vackra landskap på många olika platser, kommer tre av Sveriges mest kända författare genom tiderna här ifrån. Ivar-lo Johansson, Moa Martinson och Harry Martinson hade alla en stark anknytning till just Södertörn. Här har då med andra ord några av Sveriges mest framstående litterära verk skapats. Dessa tre författare har också fått vara föremål för ett litteraturhus i Nynäshamn, dit alla som har intresse för att veta mera om vad som finns att läsa från dessa författare kan göra ett besök. Kanske får du en stunds vandring i historien om hur det var att skriva förr.