moa martinsonHarry och Moa Martinsson är också två av de svenska författare som tillhör den svenska kultur och litteraturarvet. Detta var även det två proletära författare som skrev om det verkliga livet på den tid som det rör sig om i deras böcker. Här handlar det mycket om historier som är både spännande och utbildande. Alla som läser ett verk av Harry eller Moa Martinson får sig en resa i det verkliga livet och hur det kunde vara under de tider som beskrivs i deras böcker. Just böcker skrivna av Moa Martinson handlar mycket om moderskap och kärlek vilka två faktorer binds samman med religion, politik och de hård levnadsförhållanden som tidigare rådde.

Naturligtvis skulle detta kunna utföras även idag och de hårda levnadsförhållanden som rådde under den tid som Moa Martinson, finns även idag på vissa ställen för många människor i en annan skepnad. Idag handlar det dock mer om fantasy och spännande läsning, vilket helt enkelt är den väg som det moderna samhället har valt att gå. Hon föddes den 2 November 1890 i Vårdsnäs och dog vid en ålder av 73 år, den 5:e Augusti 1964 i Sorunda. Harry och Moa Martinson är tillsammans med Ivar-lo Johansson tre av de största författarna inom svensk litteraturhistoria och är något som borde läsas av alla.

Kan dagens författare mäta sig med Harry och Moa Martinson?

När det gäller dagens moderna författare så kan de naturligtvis mäta sig med dess två stora författare. Det enda som hela tiden kommer att vara en stor skillnad är hur saker beskrivs. Idag handlar det ofta om att beskriva olika saker på ett mycket specificerat sätt rörande teknik. I de tidiga verken av Harry och Moa Martinson handlade det istället om att beskriva hur olika personer hade det och hur de klarade de olika sysslor de hade.